Anita Leirfall

Anita Leirfall, filosof, også kalt rockefilosofen, holder på sitt fjetrende vis foredrag om ytringsfrihet og satire i et historisk-filosofisk perspektiv. Hva vil hun si om satirens og ytringsfrihetens kår og betydning i dag? Foredraget starter kl. 14.00 Lørdag 25.01.
Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er også en av grunnleggerne av forskningsfeltet

The Philosophy of Computer Games<http://gamephilosophy.org/>.
Leirfall har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og hun har vært gjesteforsker ved Harvard University, Boston University og Göttingen University. Hun har også vært mangeårig leder av Norsk Kant-selskap, og er nåværende nestleder. Anita Leirfall er også ”Section Editor” i tidsskriftet Journal of the Philosophy of Games https://www.journals.uio.no/index.php/JP<https://www.journals.uio.no/index.php/JPG>
<https://www.journals.uio.no/index.php/JPG>

Leirfall har publisert en rekke artikler blant annet knyttet til Kants teoretiske filosofi. For mer informasjon: https://sites.google.com/site/anitaleirfall/home og http://www.uib.no/en/persons/Anita.Leirfall.

Speaker Details