24. januar 2020
Kragerø-instituttet setter satire og ytringsfrihet på agendaen. Temaet er utømmelig, er kontinuerlig under press og alltid relevant og aktuelt. Gjennom bildende kunst, performance, foredrag og debatt belyses temaet; før og nå, vidt og bredt, lokalt og globalt. Kragerø-instituttet vil bidra...